"Kompozit Ürünlerde Çözüm Ortağınız"
Alpin & Çevre

Firmamızın çevre politikası, tasarım ve üretimi direk yada endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar. Bize göre çevre faydalanılması gereken bir değer olduğu gibi, gelecek nesillere de en uygun koşullarda aktarılması gereken bir emanettir. Bu bağlamda firmamız uzun yıllardır endüstriyel ve evsel atıklarını ayrıştırmakta, bertaraf edilmesi gereken atıklarda konu ile ilgili ehliyete sahip firmalarda yaktırılmaktadır. Mevcut sertifikalarımıza TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi eklemek güncel iş planımızın en üst sıralarında yer almaktadır.

Firmamız Çevre Politikamız gereği

  • Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemeyi, mümkünse geri kazanmayı
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması ve israfının önlenmesi
  • Hava ve su kirliliği oluşturmamak için gerekli önlemleri almak
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmayı
  • Kazalar sonucu oluşabilecek olası zararları engellemek için Acil Durum Müdahale Eylem Planı bulundurmayı
  • Çalışanlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek bilinçlenmelerini sağlamak
  • Çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak çevresel performansı takip etmeyi
  • Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini

taahhüt eder.