"Kompozit Ürünlerde Çözüm Ortağınız"
Açık El Yatırma

Bu metod ilk ve en yaygın uygulananıdır. Arge departmanı tarafından hazırlanan kalıp ve aparatlar ile üretim planı doğrultusunda operasyon kartlarına bağlı kalarak üretim ve kontrolleri yapılmaktadır. El yatırma yöntemi, üretim adetleri düşük, tek yüzeyi hassas , modifikasyon yapılması muhtemel ve komplike parçalarda tercih edilen prosestir.